Lêsber Fryslân on tour: Leesbaar Friesland naar Drachten, Franeker, Leeuwarden

 

Leesbaar Friesland gaat in de Boekenmaand maart op tournee. Op verschillende locaties in Friesland zal de kaart te bewonderen zijn en zal er worden gesproken en gediscussieerd worden over dit levende literaire erfgoed van Fryslân, dat vorig jaar door Tresoar en Leesbaar Laagland werd vervaardigd. Zo zal op do 19 maart om 12:30 in Tresoar in Leeuwarden een (volgeboekte) lezing worden gegeven door ‘mister Oeral’, Joop Mulder, over ‘Sense of Place’: culturele landschapsprojecten die natuur, landschap en cultuurhistorie combineren.

Op woensdag 25 februari strijkt Lêsber Fryslân in Franeker neer als Doeke Sijens (schrijver en bibliothecaris tevens recensent Friese literatuur) zal spreken over Trinus Riemersma, “skriuwer yn Frjentsjer”. Een dag later nemen ‘Dichter fan Fryslân’ Nyk de Vries en oud-Drachtster Jelle Krol (specialist Friese literatuur bij Tresoar) het stokje over in de Bibliotheek van Drachten met voordrachten en uitleg over de kleurrijke literaire geografisch-typografische kaart van Friesland.