Leesbaar Friesland gepresenteerd

Foto: Karin van Zwieten

Op zondag 10 november werd Leesbaar Friesland gepresenteerd in de Gysbert Japicx-zaal van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeuwarden. Het eerste exemplaar van de kleurrijke, typografische, geografische, literaire citatenkaart werd door directeur Bert Looper overhandigd aan Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, onder het toeziend oog van zo’n vijftig literatuur- en typografie-liefhebbers.

Bijna twee jaar lang heeft een team van Tresoar, de stichting Leesbaar Laagland en De Culturele Onderneming gewerkt aan deze unieke, kleurrijke literair-geografische kaart van de provincie Fryslân en de stad Leeuwarden met citaten uit romans, verhalen, gedichten en liederen.

Op de kaart zijn de dorpen, straten, wegen, spoorlijnen, rivieren en havens niet vormgegeven met lijnen en kleurvlakken, maar met literaire citaten. Denk bijvoorbeeld aan een citaat van Simon Vestdijk in Vestdijk in Lahringen (Harlingen), Obe Postma en Tsjêbbe Hettinga in Leeuwarden, Gerard Reve in Greonterp en Albertina Soepboer rond Holwerd.

Leesbaar Friesland met linksonder een inzet van de stad Leeuwarden

De presentatie werd niet alleen opgeluisterd door Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, die speciaal voor deze gelegenheid een gedicht schreef, maar ook door troubadour Jaap Louwes, wiens liedcitaat over de Wâldwei (‘o de Wâldwei o ja de Wâldwei / o de Wâldwei dat is in rotwei / je kin d’r sawat net passeare / ’t is in kwestie fan laveare’) op de kaart over de A31 werd gedrapeerd.

De hilarische Leesbaar Friesland-quiz (‘wie weet het meest van literair Friesland?’) werd na een spannende eindstrijd gewonnen door de Friese schrijver en literatuurkenner Douwe Kootstra die zelf met drie citaten de kaart bevolkt (twee keer op N7, een keer op O2).

Leesbaar Friesland bevat zo’n 580 citaten van meer dan 300 auteurs uit Friesland, Nederland en het buitenland.

De kaart is te koop in de Van der Velde-boekwinkels in Friesland, bij Tresoar en Afûk op de Boterhoek en op deze site. Er zijn drie soorten kaarten: de grote, luxe A0-poster (met boekje) voor €19,50, een A1-vouwkaart in een speciaal doosje voor € 12,50 en als wandvullend behang, voor klaslokalen, kantoorwanden en wachtkamers. Bij alle kaartvormen wordt een uitgebreid locatie- en auteursregister geleverd.

Zie ook de Leeuwarder Courant over de totstandkoming van deze kaart. En hieronder een bespreking in het Friesch Dagblad van schrijver/dichter Arjan Hut.

Reportage van Arjan Hut, gepubliceerd in het Friesch Dagblad van maandag 11 november 2019