Leesbaar Amsterdam: nu ook in nrc.next

nrcnext2Vandaag, 2 december, staat ook een groot verhaal over Leesbaar Amsterdam in nrc.next. Het is een lichtjes ingekorte versie van het artikel dat eerder in NRC Handelsblad verscheen. Deze keer luidt de kop: “Zó veel literatuur: je kunt er een stad van bouwen.”

En het artikel eindigt met: “Net als de schrijvers op de kaart voelden wij die enorme aantrekkingskracht van de stad.”

Waarvan acte.